aniea_architect cube house reconstruction aniea_architect przebudowa domu kostki_002 aniea_architect przebudowa domu kostki_003 aniea_architect przebudowa domu kostki_004 aniea_architect przebudowa domu kostki_005 aniea_architect przebudowa domu kostki_006 aniea_architect przebudowa domu kostki_007 aniea_architect przebudowa domu kostki_008 aniea_architect przebudowa domu kostki_009 aniea_architect przebudowa domu kostki_010 aniea_architect przebudowa domu kostki_011 aniea_architect przebudowa domu kostki_012

dom kostka 1.0

Projekt koncepcyjny przebudowy, rozbudowy i nadbudowy domu typu kostka, stanowiący załącznik do wniosku o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy. Po rozbudowie obiekt ma pełnić tę samą funkcje, tzn mieszkaniową, jednorodzinną. Rozbudowa polega do dobudowie od strony wschodniej nowej klatki schodowej łączącej wszystkie kondygnacje, przeniesieniu wejścia głównego z poziomu parteru na poziom przyziemia, oraz dobudowie od strony zachodniej kubatury mieszczącej salon na parterze i sypialnię główną na piętrze.

Ideą przewodnią projektu, poza korektą układu funkcjonalnego wnętrza, było takie uformowanie bryły, aby z jednej strony kontynuować istniejące rozrzeźbienie z uskokiem elewacji od strony ulicy jak i kontynuacja rytmu które tworzą budynki sąsiednie. Projekt nie ma na celu konkurowanie z sąsiedztwem, swoją skalą, formą czy kolorystyką powinien stanowić jeden z elementów pierzei ulicy.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia ideowe, projekt zakłada także odwołanie się materiałem i formą (w ograniczonym zakresie) do industrialnego, morskiego i portowego dziedzictwa miasta, jak również do historii jego pierwszego właściciela – pracownika portu gdyńskiego. Główna bryła umieszczona jest ściśle na żelbetowej podstawie przywołującej skojarzenia z falochronem, nabrzeżem portowym czy bocznicą kolejową. Licowane powierzchnie elementów istniejących i dobudowywanych mają, ich ustawienie “na styk” kojarzy się z dobrze wykorzystaną przestrzenią odstawczą w portach kontenerowych na przykład czy zorganizowaną i wykorzystaną do maksimum powierzchnią składową portów remontowych.
Kolorystyka ograniczona została do bieli, szarości betonu i grafitu lameli.

Na podstawie projektu wydana została Decyzja o Warunkach Zabudowy, z uwagi jednak na stan techniczny budynku, kwestie nośności elementów budowlanych (strop, ściany zewnętrzne etc), projekt został ograniczony i zmodyfikowany a jego ostateczny wygląd pokazuje projekt “dom kostka 2.0”.

Projekt: 2016;

Status: Decyzja o Warunkach Zabudowy 2016;

Powierzchnia użytkowa domu łącznie: ok 246m2;

Lokalizacja: Gdynia Redłowo, Polska;

Autor: Andrzej Niegrzybowski