aniea_architect przebudowa domu kostki 2.0_001 aniea_architect przebudowa domu kostki 2.0_002 aniea_architect przebudowa domu kostki 2.0_003 aniea_architect przebudowa domu kostki 2.0_004 aniea_architect przebudowa domu kostki 2.0_005 aniea_architect przebudowa domu kostki 2.0_006 aniea_architect przebudowa domu kostki 2.0_007 aniea_architect przebudowa domu kostki 2.0_008 aniea_architect przebudowa domu kostki 2.0_009 aniea_architect przebudowa domu kostki 2.0_010 aniea_architect przebudowa domu kostki 2.0_011

dom kostka 2.0

Istniejąca bryła budynku to klasyczny przykład „domu kostki” z niewielką dobudówką, powstała wg projektu typowego. O ile sam budynek, podobnie jak i sąsiednie, nie przedstawia wielkich wartości estetycznych, to już całe założenie domów rozmieszczone wzdłuż ulicy jest ciekawe i projekt przebudowy do niej nawiązuje. Poszczególne domy w bezpośrednim sąsiedztwie są dość podobne, różni je lokalizacja przybudówki. W okresie ostatnich kilkunastu lat niektóre domy przeszły mniej lub bardziej udane modernizacje ale mimo to sam układ i rytm jest wciąż czytelny. Projektowana przebudowa odnosi się do cech które zdefiniowano na początku pracy koncepcyjnej, są to: ograniczone, niewielkie gabaryty domu, skromne wykończenie z materiałów łatwo dostępnych, lokalnych, czytelny i prosty układ funkcjonalny. Mając powyższe na uwadze przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ogranicza się do zwiększenia kubatury domu i gabarytów zewnętrznych do niezbędnego minimum celem wypełnienia zakładanego przez inwestora programu funkcjonalnego.

Projekt zakłada iż dom wciąż stanowić będzie „kostkę” z tą jednak różnicą iż wzbogacona zostanie ona o większe okna mieszczące się mniej więcej w istniejącym obrysie, skorygowana zostanie ich kompozycja oraz poprawione proporcje całej bryły. Większe okna zmniejszą optycznie bryłę domu. Projektowana dobudówka zgodnie z wytycznymi Plastyka Miasta wykonana zostanie z wyróżniającego ją od istniejącej części materiału. Drewno cedrowe którym obłożona zostanie dobudówka sygnalizuje materiał z którego wykonano konstrukcję. Odwołuje się również do portowego sąsiedztwa przypominając rysunkiem, fakturą i kolorem kontenery czy wagony kolejowe.

Istniejąca „kostka” po wykonaniu nowej izolacji termicznej zostanie pokryta tynkiem z widocznymi śladami zacierania i zostanie pomalowana farbą o śnieżnobiałym odcieniu, zbliżonym do koloru NCS S 0500-N. Kompozycja kolorystyczna składająca się z niemal czystej bieli bryły zbliżonej do sześcianu, norweskiej czerwieni faluröd i naturalnej barwy cedru dopełnia neutralny szary kolor betonu z którego wykonana zostanie okładzina piwnicy/przyziemia. Ów fundament, podest przywoływać ma także stoczniowe, industrialne skojarzenia z pochylniami stoczniowymi czy nabrzeżem portowym na którym ustawiono ściśle różnokolorowe elementy. Zupełnie jak w porcie kontenerowym gdzie króluje porządek a poszczególne „klocki” ustawione są równo, oszczędzając w ten sposób przestrzeń.

Projekt: 2016-2017;

Status: zrealizowano 2017-2018;

Powierzchnia użytkowa domu łącznie: ok 227m2;

Kubatura: ok. 595m3;

Lokalizacja: Gdynia Redłowo, Polska;

Autor: Andrzej Niegrzybowski