aniea_architect hotel w kowalach_000 aniea_architect hotel w kowalach_002 aniea_architect hotel w kowalach_001 aniea_architect-hotel-w-kow aniea_architect hotel w kowalach_003

Hotel w Kowalach

Projektowana bryła budynku to zwarta forma bazująca na kontraście podziałów poziomych z pionowymi. Sąsiedztwo obszarów wiejskich, przedmieść aglomeracji Trójmiejskiej i jednocześnie przemysłowe sąsiedztwo miejscowości Kowale ma swoje odzwierciedlenie w fakturze i kolorystyce budynku.

Parter wraz z nawisem tarasu, wykończony w kolorze betonu architektonicznego stanowi podstawę dla części hotelowej. Ma horyzontalny charakter odwołujący się do pobliskiego, płaskiego krajobrazu obszaru Żuław Wiślanych. Można się tu też doszukac odwołań do industrialnego charakteru obszarów stoczniowych w postaci betonowych nabrzeży stoczniowych, czy bliżej, betonowych konstrukcji inżynierskich progów wodnych chociażby. Podstawa kontrastuje w formie, podziale i kolorze z częścią nadstawioną, hotelową. Ta z kolei wykończona jest w ciemnych odcieniach grafitu połączonego z brązem i wertykalnym podziałem elewacji. Powtarzalność dwuspadowych dachów z jednej strony przywodzi na myśl pierzeję którejś z Gdańskich ulic Głównego Miasta, z drugiej zaś kojarzyć się może z zestawionymi ze sobą zabudowaniami gospodarczymi czy inwentarskimi obszaru otaczającego miejscowość Kowale. Zarówno w formie jak i w kolorze zatem, „nadstawiona” część ma niejednoznaczne podobieństwa z miastem, z Gdańskiem z jednej, stodołą czy chatą z drugiej. Kolor stalowej elewacji z pionowym rysunkiem z kolei przywołuje skojarzenia z drewnianymi elewacjami stodół czy domów mieszkalnych z jednej, z drugiej zaś obiektów przemysłowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Geometria, powtarzalny moduł okien, odstępów między nimi, podziału elewacji czy formy dachu wprowadza porządek a budynek sprawia wrażenie kompaktowego i zwartego.

Pomimo zwartej formy i dużego wykorzystania działki, biorąc pod uwagę powierzchnię zabudowy, bryła jest rozrzeźbiona a główne wejście jest akcentowane poprzez efektowny nawis tarasu przebiegający na całej szerokości elewacji południowej. Nawis ten stanowi zadaszenie dla głównego wejścia do hotelu ale także osłania wejścia do projektowanych powierzchni handlowych. Efektowne przeszklenie wpuszczające światło do hali basenowej ukryte jest na elewacji zachodniej. Nawis nad wejściem głównym jest tak uformowany, wraz ze ścianą poniżej, aby tę elewację osłonić.

Całość uzupełnia akcent dekoracyjny, podpora nawisu na elewacji południowej, przywołujący na myśl konstrukcje szachulcowe obecne zarówno na obszarze Kaszub jak i wspomnianych wyżej Żuław Wiślanych.

Lokalizacja: Kowale, Polska;

Projekt: 2017/18;

Status: pozwolenie na budowę 2018;

Powierzchnnia użytkowa: ok. 2.842m2

Kubatura: ok. 8.365m3

Projekt typowego pokoju hotelowego sprawdź tu.