aniea_architect ISW2.0_000 aniea_architect ISW2.0_001 aniea_architect ISW2.0_002 aniea_architect ISW2.0_003 aniea_architect ISW2.0_004 aniea_architect ISW2.0_005 aniea_architect ISW2.0_006 aniea_architect ISW2.0_007 aniea_architect ISW2.0_008 aniea_architect ISW2.0_009 aniea_architect ISW2.0_010

ISW 2.0

Projekt koncepcyjny przebudowy, rozbudowy i nadbudowy byłego budynku Szkoły Budowy Okrętów z 1940 roku. Projekt zakłada przebudowę wyższych kondygnacji Instytutu Sztuki Wyspa. Budynek zlokalizowany jest na terenie po byłej Stoczni Gdańskiej, w obrębie Młodego Miasta.

Nazwa: Instytut Sztuki Wyspa;

Lokalizacja: Młode Miasto, Gdańsk, Polska;

Projekt: 2014;

Status: koncepcja;

Autor: Andrzej Niegrzybowski