aniea_architect ISW_001 aniea_architect ISW_002 aniea_architect ISW_003 aniea_architect ISW_004 aniea_architect ISW_005 aniea_architect ISW_006 aniea_architect ISW_007 aniea_architect ISW_008 aniea_architect ISW_009 aniea_architect ISW_010 aniea_architect ISW_011 aniea_architect ISW_012 aniea_architect ISW_013

ISW

PROGRESS

Zgodnie z intencjami założycieli, Instytut Sztuki Wyspa to twór żywy, w ciągłym ruchu, obiekt kulturotwórczy, reagujący na dynamikę szeroko rozumianego otoczenia i generowanych przez nie zjawisk kulturowych. Powinien działać tak, aby zarówno pod względem ideowym jak i praktycznym, powoływać do życia wciąż nowe, różnego typu formy działań artystycznych.
Instytut to zjawisko wyjątkowe ponieważ będzie pierwszą w Polsce niepubliczną instytucją o międzynarodowym profilu, zajmującą się zagadnieniami współczesnej kultury artystycznej.
Stąd też program funkcjonalno-przestrzenny obiektu powinien być dostosowany do tego typu działalności: względnie prosty, łatwy do zmodyfikowania (nawet w czasie trwania procesu inwestycyjnego), mobilny, gotowy do użytku od początku trwania inwestycji oraz zawsze gotowy na progress, rozumiany jako następujące po sobie zmiany.
Początek funkcjonowania takiego obiektu stanie się również pierwszym krokiem w kierunku prawdziwej rewitalizacji terenów postoczniowych w Gdańsku.

AWANGARDA

Nawiązanie do awangardy XX wieku stało się płaszczyzną porozumienia pomiędzy projektantami a inwestorem oraz kluczem do uzyskania ostatecznej formy architektonicznej.
Odwołuje się ona do tradycji architektonicznych początku wieku, które w owym czasie nie miały szansy zaistnieć w tym miejscu.

ZASTANE DZIEDZICTWO

Elementy wartościowe, charakterystyczne, zachowane w projekcie rozbudowy instytutu: konstrukcja, podział i rytm okien, klatka schodowa, sale o doskonałych proporcjach do planowanych funkcji, zewnętrzne konstrukcje industrialne.

SKÓRA / OTULINA

Miejsce: zaniedbana przestrzeń otoczona kuratelą. Środowisko zewnętrzne: krajobraz stoczniowy, beton konstrukcje kratowe, kolory, faktury…
Progress / nadbudowa: egzystują w symbiozie z istniejącymi już wartościami, dzięki własnej konstrukcji nie przenoszą obciążeń na zastane elementy a jednocześnie dzięki tak ukształtowanej formie, tworzą warstwę zewnętrzną całego obiektu.

LOKALIZACJA

Atutem Młodego Miasta, bez wątpienia, jest jego położenie względem śródmieścia miasta Gdańska. Należy zwrócić jednak uwagę na bliskość zdegradowanych społecznie części Starego Miasta takich jak np Osiek.
Lokalizacja takiego obiektu jak Instytut Sztuki może odegrać istotną rolę w aktywizacji i resocjalizacji tych części miasta.

RECYKLING
Powtórne wykorzystanie elementów wyposażenia znalezionych na terenie Młodego Miasta i odnowionych (np oprawy oświetleniowe), jak również całych elementów architektonicznych (np stalowe konstrukcje nośne czy klatki schodowe).

Projekt: 2004;

Status: koncepcja;

Powierzchnia całkowita: ok 5 200m2;

Lokalizacja: Młode Miasto, Gdańsk, Polska;

Autor: Andrzej Niegrzybowski, Robert Brodziński.