Lapino-szereg_011 Lapino-szereg_012 Lapino-szereg_030 Lapino-szereg_015 Lapino-szereg_016 1080x1080 Lapino-szereg_029 Lapino-szereg_019 Lapino-szereg_017 Lapino-szereg_018 Lapino-szereg_024 Lapino-szereg_022

mini segment

Koncepcja architektoniczna przewidywała powstanie powtarzalnego segmentu dla kompleksu zabudowy szeregowej i bliźniaczej. Projektowana bryła segmentu to zwarta forma przypominająca „nowoczesną stodołę”. Dla uniknięcia monotonii w układzie urbanistycznym wielu budynków których projektowany segment jest jednym z elementów, przebieg kalenicy poprowadzono w taki sposób aby była ona ustawiona pod kątem 75 stopni względem ściany bocznej tj nie równoległa względem frontu i tyłu domu. Dzięki temu cały kompleks uzyska urozmaicony ale jednocześnie spójny charakter i wygląd pierzei. Front, tył oraz dach wykonane zostaną z jednorodnego, jednolitego i tego samego materiału ceramicznego. W kontraście, ściana boczna oraz wszelkie cofnięcia elewacji, wnęki, wykończone zostaną kontrastującym materiałem tj drewnem.

Powyższy zabieg przywoływać ma skojarzenia z potrawą uformowaną w podłużną formę z nadzieniem, pociętą na ukształtowane w archetypiczną bryłę plastry, części, segmenty.

Domy starają się wpisać w kontekst w taki sposób aby z jednej strony wykorzystać do maksimum możliwości i walory działek, ustawiając się równolegle do granic, z drugiej zaś stanowić element składowy pierzei ulicy wraz z zakładanymi, kolejnymi segmentami zabudowy. Archetypiczna forma nawiązywać ma do tradycji budowlanej tej części Kaszub. Dobór materiału tj ceramika, nawiązywać ma do otaczających domów, podobnie dobrana kolorystyka.

Dom pokrywa dach symetryczny, dwuspadowy o nachyleniu 350 zgodnie z ustaleniami WZ.

Projekt : 2023;

Status : W oczekiwaniu na PnB;

Powierzchnia użytkowa segmentu łącznie: ok 105m2;

Lokalizacja: Łapino, Polska;

Autor: Andrzej Niegrzybowski