001 002 003 004 005

Rozbudowa Lenko

Z uwagi na potrzebę takiego zorganizowania linii produkcyjnej aby możliwym było jej zmodyfikowanie w każdym momencie pracy zakładu, bez konieczności poważnych prac budowlanych, halę produkcyjną wraz z częścią biurową (rozbudowa) przewidziano jako jednolitą, dwunawową konstrukcję składającą się z elementów prefabrykowanych. Słupy nośne projektuje się jako żelbetowe, prefabrykowane, kotwione do stóp fundamentowych. Na słupach ułożone zostaną prefabrykowane belki z żelbetonu (strunobetonu) zapewniające wymaganą rozpiętość (bez podpór pośrednich). Posadzka przewidziana jest jako zbrojona płyta betonowa umożliwiająca swobodne rozstawienie urządzeń. Część biurowa projektowana jest (w zależności od wariantu) jako dodatkowa kondygnacja zlokalizowana nad produkcją (warianty 1 i 3) lub jako część produkcji, w drugiej nawie rozbudowy (w części zachodniej, wariant 2). W dwóch wariantach (1 i 3) projektowana jest druga kondygnacja, w analogii do istniejącego budynku. Indywidualnie wznoszona będzie część w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej a to z uwagi na nieregularny plan projektowanej części rozbudowy (wymuszonej wspomnianą wyżej linią). Konstrukcja tej części jednak także oparta będzie na elementach prefabrykowanych, żelbetowych w maksymalnym możliwym zakresie. Dwunawowa hala w części produkcyjnej pozwala na zorganizowanie przestrzeni i rozlokowanie urządzeń w sposób zapewniający ich ewentualną mobilność czy możliwość korekty ustawienia. Hala w części produkcyjnej uzupełniona zostanie w świetliki dachowe poprawiające oświetlenie miejsc pracy oraz prawidłową dystrybucję i penetrację naturalnego światła. Całość budynku wykończona zostanie warstwowymi arkuszami aluminiowymi lub stalowymi, powlekanymi farbami, przeszklenia projektowane są jako fasady słupowo-ryglowe, aluminiowe, nawiązując do istniejącego budynku.

Maksymalny zakres rozbudowy, ograniczony od strony zachodniej granicą działki, północnej i północno-wschodniej napowietrzną linią energetyczną, od wschodniej drogą publiczną i istniejącą komunikacją wewnętrzną, od południa zaś istniejącym budynkiem produkcyjno-biurowym wymusił niestandardowe rozwiązania komunikacyjne. Dodatkowym utrudnieniem jest – przywołany już wyżej – niski pułap nawisu linii energetycznej przecinającej działkę. W aktualnej sytuacji uniemożliwia on korzystanie z drogi wewnętrznej przez pojazdy ciężarowe. Projekt przewiduje rozmieszczenie funkcji na różnych poziomach (kotach wysokości) w taki sposób, aby wykorzystać naturalny spadek terenu ograniczając wydatki związane z uzupełnieniem wysokości posadzki części rozbudowywanej i istniejącej oraz umożliwić lokalizację rozległego placu manewrowego z miejscami postojowymi i załadowczymi bezpośrednio pod linią energetyczną. Obniżenie posadzki części magazynowej pozwala na uzyskanie bezpiecznej odległości pojazdów ciężarowych od nawisu instalacji. Wariant 1 zakłada lokalizację produkcji ze średnią wysokością w świetle h=8m na maksymalnej możliwej powierzchni zabudowy, dodatkowo nad produkcją zaplanowano dodatkową kondygnację o funkcji mieszanej, produkcyjno-biurowo-zapleczowej (wysokość h=5m w świetle), magazyn zaś zlokalizowano pod powierzchnią produkcyjną (z wysokością w świetle h=4,5m). Wariant 2 zakłada produkcję z maksymalną możliwą wysokością w świetle h=12m, podobnie magazyn dysponujący wysokością h=10,5m. Całość uzupełnia niższa część o funkcji mieszanej (wysokość w świetle h=8m). Całość zaplanowana jest na jednym poziomie, jako jednokondygnacyjny budynek o różnych wysokościach i magazynem o posadzce posadowionej poniżej posadzki produkcji i posadzki budynku istniejącego. Wariant 3 zakłada magazyn jak w wariancie wyżej, produkcję o wysokości w świetle h=8m oraz kondygnację dodatkową, zlokalizowaną nad produkcją (z wysokością w świetle h=5m).

Projekt : 2013;

Status : Projekt koncepcyjny;

Powierzchnia użytkowa łącznie, wariant 1: ok 23 910m2; wariant 2: ok 13 185m2; wariant 3: ok 19 575m2;

Lokalizacja: Wilkowice, Bielsko-Biała, Polska;

Autor: Andrzej Niegrzybowski.