aniea_architect beclinic_001 aniea_architect beclinic_002 aniea_architect beclinic_003 aniea_architect beclinic_004 aniea_architect beclinic_005 aniea_architect beclinic_006 aniea_architect beclinic_007 aniea_architect beclinic_008

Stoisko handlowe BeClinic

Założeniem projektowym było stworzenie koncepcji modularnego, powtarzalnego stoiska handlowego. Wolnostjący “stand” miał mieć możliwość modyfikacji I zestawiania w dowolne konfiguracje tak aby móc się dopasować do dostępnej przestrzeni pasażu. Z uwagi na to iż projekt nie miał zdefiniowanej lokalizacji, przyjęto założenie iż forma I kolorystyka będą na tyle neutralne aby współgrać z architekturą przestrzeni handlowych galerii z jednej, z drugiej zaś stanowić tło dla prezentowanych produktów.

Z uwagi na konieczność powtarzalności, zapewnienia możliwości dopasowania się do zmiennych gabarytów przestrzeni handlowych, naturalną decyzją było ustalenie modułu z którego różne konfiguracje stoiska miały się składać. Stoiska zatem składają się z modułów opartych o format 70x70cm. Mogą być zestawiane w różne, dowolne konfiguracje. Moduły biale tworzą kompozycje z modułami z wykończniem z dębowego forniru.

Forma mebla została ograniczona do minimum dla maksymalnej ekspozycji produktów. W celu ich lepszej prezentacji, góra, blat uformowany został w kształt przywołujący skojarzenia z falą, zygzakowata, zanikająca, schodkowa struktura o zmiennym kącie nachylenia każdej z niewielkich podstaw, zapewnić ma odpowiedni kontakt wzrokowy klienta z produktem lub jego etykietą. Pochyłości pozwalają na stabilniejsze rozmieszczenie elementów jak również ułatwiają do nich dostęp zarówno klienta jak i obsługi stoiska.

Na powyższych zdjęciach znajduje się stoisko o gabarytach 3×6 modułów, zlokalizowane w Gdyni, w Centrum Handlowym Riviera.

Lokalizacja: Centrum Handlowe Riviera, Gdynia, Polska;

Projekt: 2016;

Status: zrealizowano 2016;

Powierzchnia stoiska: 3x6modułów (1 moduł = 0,70×0,70m), 4,20×2,10m, 8,82m2;

Autor: Andrzej Niegrzybowski;

Zdjęcia: Maciej Szajewski