aniea_architect nr 10-oktober 2004 art das kunstmagazin_001 aniea_architect nr 10-oktober 2004 art das kunstmagazin_002

Art das kunstmagazin 2004.10

Prezentacja projektu ISW przy okazji artykułu dotyczącego Wyspy w Gdańsku.