001 004 002 003 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

Kaplica

Projekt przebudowy i adaptacji dwóch budynków stanowiących zabudowę starej zagrody wiejskiej w malowniczym krajobrazie Kaszub. Istniejący, około 30 letni dom przebudowany zostanie na wygodną przestrzeń mieszkalną dla dwojga z armią zwierzaków domowych. Stodoła zaś zaadoptowana zostanie na cele kuchni letniej, spiżarni oraz garażu na okres zimowy.

Istotnymi wytycznymi projektowymi była lokalizacja w samym sercu Kaszub, imponujący widok na pobliską dolinę wraz z południową ekspozycją jak również malownicza lokalizacja sprawiająca iż całę założenie stanowi element składowy krajobrazu. Nie bez znaczenia jest też charakterystyczny mikroklimat i osie przepływu mas powietrza, szczególnie w okresie jesiennym i zimowym. Poza powyższymi, w procesie projektowym, istotny był kontekst kulturowy, zaburzony niestety sąsiadującą, współczesną, typową zabudową katalogową. Istotne w związku z tym było zachowanie charakteru budynków, w jego wartościowych zakresach z jednoczesnym przywróceniem czy nadaniem tegoż charakteru w miejscach gdzie go brakuje lub nie był czytelny za sprawą nietrafionych, wcześniejszych modyfikacji.

Przebudowa stodoły ograniczyła się do jej uporządkowania, naprawy zniszczonych fragmentów elewacji, wzmocnienia konstrukcji oraz przystosowania do nowych funkcji, głównie wykonaniu nowej posadzki i restauracji elementów murowanych. Istotnym elementem składowym stodoły i całego założenia stał się nowo projektowany, obszerny taras gwarantujący z jednej strony południową ekspozycję i gwarantujący promienie słoneczne przez cały dzień jak również imponujące widoki pagórkowatej okolicy i okolicznej doliny.

Poważniejsze zmiany dotyczyły domu mieszkalnego którego parter nie gwarantował prawidłowego nasłonecznienia wyniesionego parteru, jego plan i schemat funkcjonalny nie był prawidłowy nie oferując klarownego podziału przestrzeni i adekwatnych do rozmiaru domu powierzchni przestrzeni dziennych. Poddasze było kondygnacją nieużytkową, wymagającą nowej aranżacji. Z uwagi na ograniczenia budżetu i komplikacje konstrukcyjne, koncepcja przebudowy wnętrza uwzględniać musiała ograniczone możliwości ingerencji w ustroje konstrukcyjne.

Poza znacznymi zmianami wewnątrz domu mieszkalnego, forma zewnętrzna podlegać będzie mniejszym zmianom z których największe to powiększenie istniejących otworów okiennych oraz dodanie nowych, dzięki któym wnętrze uzyska kontakt wizualny z wewnętrznym dziedzińcem jak rónież otwarcia widokowe na okoliczny krajobraz z doliną włącznie. Skorygowana zostanie także strefa wejścia ze schodami włącznie, dotychczas zbyt stromymi i ze zbyt małym, niewygodnym spocznikiem.

Całość zmian obejmuje także uporządkowanie o zdefiniowanie stref funkcjonalnych wewnętrznego dziedzińca gospodarstwa oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa z ogrodem, sadem, warzywnikiem, przestrzenią do suszenia prania, miejscem na lodówkę ziemną jak również określeniem granic i lokalizacją ogrodzenia etc.

Projekt: 2020-2023;

Status: w trakcie realizacji;

Powierzchnia całkowita: ok 160+250m2;

Lokalizacja: Kaszuby, Polska;

Projekt wnętrz domu tu.