001 002

Magazyn sztuki 2004 nr 30

Prezentacja projektu ISW przy okazji artykułu dotyczącego Wyspy w Gdańsku.