aniea_architect 10 2004 ost-west contact_001 aniea_architect 10 2004 ost-west contact_002

Ost-west contact 2004.10

Prezentacja projektu ISW przy okazji artykułu dotyczącego Wyspy w Gdańsku.